• O Firmie
 • Kwalifikacje
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Pozostałe usługi
 • Regulamin
 • Kontakt
 •  

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  pole2_200Biuro Nieruchomości ORNiF  działa w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo i obowiązujące pośredników w obrocie nieruchomościami i rzeczoznawców majątkowych standardy zawodowe. Podstawowym aktem prawnym odnoszącym się do czynności pośrednictwa jest „Ustawa o gospodarce nieruchomościami” z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.

  Obsługa Rynku Nieruchomości i Firm nie zajmuje się obrotem nieruchomościami a jedynie świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w transakcjach kupna, sprzedaży, najmu, wynajmu wszelkich nieruchomości. Świadczymy usługi dla osób fizycznych i osób prawnych. W zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami współpracujemy z naszymi klientami  na podstawie umowy pośrednictwa, której zapisy są negocjowane między stronami i w jasny i zrozumiały sposób określają prawa i obowiązki stron.

  Treść umowy pośrednictwa określa:

  1. przedmiot umowy,
  2. zakres czynności pośrednictwa,
  3. kwotę wynagrodzenia i sposób i terminy zapłaty,
  4. okres trwania umowy  i możliwość wypowiedzenia i dokonywania zmian,
  5. inne ustalenia stron

  Stosowane przez nas umowy pośrednictwa nie zawierają w swej treści klauzul niedozwolonych.

  W ramach świadczonych usług wykonujemy na rzecz Klientów, sprzedających lub wynajmujących nieruchomości, następujące czynności:

  1. Sporządzenie, na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji zdjęciowej, opisu nieruchomości zmierzającego do przygotowania oferty
  2. Pomoc w ustaleniu ceny ofertowej adekwatnej do stanu nieruchomości
  3. Doradztwo w poprawie wizerunku nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży/wynajmu
  4. Sporządzenie i upublicznienie oferty w formie reklamy w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.oferty.ornif.pl będącej własnością Biura oraz na innych internetowych portalach ogłoszeniowych
  5. Kompletowanie dokumentacji nieruchomości z przedłożonych przez Klienta dokumentów oraz ich weryfikacja
  6. Aktualizacja danych dotyczących nieruchomości wprowadzonych do systemu informatycznego
  7. Wyszukanie osoby zainteresowanej nabyciem/najmem nieruchomości i skontaktowanie stron transakcji
  8. Organizowanie oględzin nieruchomości w terminach odpowiadających stronom
  9. Na życzenie Klienta udział w negocjacjach warunków umowy, oraz inne czynności pomocne w finalizacji transakcji

  Klientom kupującym lub najemcom proponujemy profesjonalne doradztwo i pośrednictwo w poszukiwaniu nieruchomości zgodnych z preferencjami.

  Usługi dodatkowe:

  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa finansowego transakcji (właściwy sposób rozliczenia zapłaty i bezpieczna forma przekazania środków)
  • doradztwo w zakresie możliwości uzyskania kredytu na nieruchomość
  • uczestnictwo w podpisaniu aktu notarialnego
  • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego
  • na życzenie Zamawiającego przygotowanie protokołu uzgodnień planowanej transakcji między stronami.

  Współpraca z naszym Biurem oznacza przede wszystkim oszczędność czasu a także zapewnia komfort i zwiększa prawdopodobieństwo oraz bezpieczeństwo transakcji. Współpraca z nami to również poszerzenie kręgu potencjalnych kontrahentów poprzez szeroki dostęp do mediów reklamowych.

  WAŻNE:

  Zakres czynności pośrednictwa nie obejmuje regulacji stanów prawnych nieruchomości, wyjaśniania kwestii ewentualnych podatków i opłat jakie mogą być naliczone w związku z jej sprzedażą lub nabyciem.